Suskystint?j? gamtini? duj? terminalas, Klaip?da

Faktai: SGDT krantin? (~450m), aukto sl?gio duj? vamzdynas, duj? apskaitos matavimo stotis, 18 km ilgio 700 mm skersmens duj? vamzdynas tarp FSRU ir magistralini? dujotiekio tinkl?, ~ 3km poeminio gr?imo po Kuri? mariomis.
M?s? paslaugos:
– Statybos technin? priei?ra,
Uasakovas: Klaip?dos nafta
Terminas: 2013 – 2015
Klaip?da, Lietuva