Sandėliavimo paskirties pastatas Kauno g. 22, Ramučiai, Kauno rajonas

Projektas: Sandėliavimo paskirties pastato Kauno g. 22, Ramučiuose, Kauno rajone statyba
Bendras plotas: 8 212 kv.m
Suteiktos paslaugos: biudžeto sudarymas, rangovų atrankos, statybos valdymas, statybos techninė priežiūra
Klientas: Impeka, UAB
Laikotarpis: 2021 spalis – vykdomas