Prekybos paskirties pastatas Dangeručio g. 1, Vilnius

Projektas: Prekybos paskirties pastato Dangeručio g. 1, Vilniuje statyba
Bendras plotas: 16 640 kv.m
Suteiktos paslaugos: statybos techninė priežiūra
Užsakovas: Vilniaus projektai 2, UAB
Laikotarpis: 2022 kovas – 2023 liepa