Biokuro katilinė, Visaginas

Biokuro katilinės 10 MW Pramonės g. 29, Karlų kaimas, Visagino savivaldybė statyba

Rodikliai: 10 MW galios, 18t/h našumo biokuru kūrenama garo katilinė, gaminama šilumos energija tiekiama Visagino miesto šilumos tinklams.

Suteiktos paslaugos: statybos techninė priežiūra

Terminas: 2016.09 – 2017.10

Užsakovas: UAB ,,Pramonės energija

 

Katiline Pramones energija