Gamybos paskirties pastatas, Pramonės g. 7, Panevėžys

Gamybin?s paskirties pastatas Pramon?s g. 7, Panev?ys, Lietuva
Bendras plotas apie 3.000 m2.
M?s? suteiktos paslaugos:
-Rangos darb? konkurso organizavimas
-Statybos valdymas
-Statybos technin? priei?ra
Usakovas: Schmitz Cargobull Baltic , UAB
Laikotarpis: 2013 2014

Schmitz I etapas 1pav Schmitz I etapas 2pav