Statybos techninė priežiūra

 • Rangovo rengiamų dokumentų kontrolė
 • Darbo projekto dokumentų vertinimas ir tvirtinimas
 • Statyboje naudojamų statybos produktų kontrolė
 • Statybos darbų technologijos vertinimas bei kontrolė
 • Statybos darbų kokybės kontrolė
 • Atliktų darbų apimčių nustatymas
 • Atliktų darbų aktų tikrinimas bei tvirtinimas
 • Laboratorinių bandymų organizavimas
 • Užbaigų darbų vertinimas, bandymai, defektinių nustatymas
 • Grafiko, projektinių bei technologinių sprendinių optimizavimo pasiūlymai
 • Statybos darbų saugos ir sveikatos koordinatoriaus funkcijų vykdymas