FIDIC inžinierius

Įgyvendina statytojo poreikius atitinkantį projektą, pasinaudojant gerąja taptautine praktika bei projekto valdymo modeliais.