Poilsio paskirties pastatas su viešojo maitinimo patalpomis, Palanga

Bendras plotas apie 720 m2,
M?s? paslaugos:
-Projekto valdymas
-Rangov? atranka
-Technin? priei?ra
Usakovas: Kauno arkivyskupijos Ekonomo Tarnyba, V?
Projektuotojas: UAB Aketuri Architektai
Laikotarpis: 2016 2017
Basanavi?iaus g. 43, Palanga, Lietuva

Basanaviciaus 1 Basanaviciaus 2 Basanaviciaus 11 Basanaviciaus 10 Basanaviciaus 9 Basanaviciaus 8 Basanaviciaus 7 Basanaviciaus 6 Basanaviciaus 5 Basanaviciaus 4 Basanaviciaus 3