Kauno oro uosto plėtros detalusis planas

Nuo šiol Kauno oro uostas yra vienintelis oro uostas Lietuvoje, turintis nustatytą ir patvirtintą sanitarinę apsaugos zoną.

Turint omenyje, kad Lietuvoje veikia vos keli oro uostai – bet koks uždavinys, spręstas šiuo detaliuoju planu buvo iššūkis visai detaliojo plano rengimo komandai. Tačiau net ir nesant oro uostų planavimo ir projektavimo praktikos bei tradicijų Lietuvoje – šiuo detaliuoju planu buvo parengti sprendiniai, įgalinantys administraciją oro uostą vystyti kaip pažangų tarptautinį keleivių ir krovinių gabenimo mazgą, betarpiškai kolaboruojantį su Kauno LEZ, maksimaliai pasirengusį investuotojų poreikiams, bet – atitinkantį tarptautiniams oro uostams keliamus inžinerinius ir civilinius reikalavimus bei nacionalinius skrydžių saugos, saugumo oro uoste, aplinkosaugos ir visuomenės sveikatos normatyvus.

Tarptautinius standartus atitinkantis Kauno oro uostas gali priimti ir aptarnauti praktiškai visų tipų lėktuvus, todėl siekiant parengti kokybišką detalųjį planą buvo vadovaujamasi ne tik LR civilinių aerodromų projektavimo, statybos ir naudojimo specialiaisiais reikalavimais bei kitais LR teisės aktais bet ir ICAO (Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos) dokumentais. Siekiant suprasti ir perprasti pagrindines oro uostų veikimo subtilybes, prisijungti prie detaliojo plano rengimo komandos buvo pakviestas konsultantas Richard Chapman (Airport Design Consult Ltd – toliau ADC), kvalifikuotas specialistas turintis ilgametę patirtį oro uostų planavime ir projektavime visame pasaulyje. Šis pasaulinio lygio specialistas, neseniai prisijungęs prie Rio de Janeiro ir Belo Horizonte oro uostų Brazilijoje privatizavimo projekto, sakė: “Tarptautinis bendradarbiavimas yra visos ADC veiklos pagrindas, o galimybė dirbti kartu su konsultantais iš Lietuvos, rengiant istorinio miesto (Kauno) oro uosto detalųjį planą, kėlė ypatingą pasitenkinimą”. R. Chapman padėjo mums geriau suprasti tarptautiniams oro uostams keliamus planavimo reikalavimus ir išvengti galimų planavimo klaidų, sprendžiant administracinių, aptarnavimo ir kitų objektų išdėstymą bei jų aptarnavimą įprasta inžinerine (vandens, šilumos, elektros, ryšių tiekimas, lietaus ir buitinių nuotekų surinkimas) ir susisiekimo (privažiavimai, automobilių parkavimo aikštelės, civilinio ir aviacinio kuro degalinės) bei specifine tik objektui aktualia infrastruktūra (lėktuvų nuledinimo aikštelės, kilimo-tūpimo, riedėjimo takai, navigacinės sistemos, kontrolės punktai ir kt.) oro uosto teritorijoje, didesnėje nei 400 ha. Viena iš nekasdieniškesnių užduočių buvo nustatyti galimus maksimalius oro uosto statinių aukščius, neprieštaraujančius objektų (kliūčių) ribojimo aukščiams ir tuo pačiu atitinkančius investuotojų poreikius. Tam buvo įvertinti įvairūs faktoriai (statybinės medžiagos, paviršių savybės atspindėti, atstumai nuo kitų oro uosto įrenginių/statinių ir kiti techniniai parametrai). „Airport Design Consult LTD džiaugiasi buvę pakviesti dirbti kartu su TAEM rengiant Kauno oro uosto planavimo dokumentus. Apjungus TAEM detaliojo planavimo Lietuvos teisinėje aplinkoje kompetencijas su ADC pasauline oro uostų planavimo patirtimi – šis bendradarbiavimas buvo nepaprastai sėkmingas“ – užbaigus projektą sakė ponas Chapman.

 

Kadangi nei vienas Lietuvoje veikiantis oro uostas iki šiol neturėjo patvirtintos ir galiojančios sanitarinės apsaugos zonos, vienas didžiausių iššūkių buvo nustatyti Kauno oro uosto sanitarinę apsaugos zoną. Šį tikslą įgyvendinti pavyko kartu su projekto partneriais (UAB „Infraplanas“). Buvo parengta išsami ir kokybiška poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita, pagrįsta įvairiais triukšmo sklaidos modeliavimais su naujausia tik oro uostams pritaikyta programine įranga, ataskaitos rengėjai dalyvavo tarptautiniuose mokymuose, kurie leido objektyviai įvertinti galimą Kauno oro uosto sanitarinę apsaugos zoną ir pasiūlyti maksimalias kompensavimo priemones, kurios oro uosto plėtros ir skrydžių augimo atveju minimizuos poveikį aplinkai ir visuomenės sveikatai. Pagrindinis šio etapo laimėjimas – sanitarinė apsaugos zona praktiškai neišeinanti už oro uosto ribų, t.y. nesukurianti papildomų apribojimų aplinkinių teritorijų savininkams, kas galėjo tapti argumentuotu pagrindu verslinės ir gyvenamosios aplinkos nepasitenkinimui, ribojančiam oro uosto įsisavinimą laike ir erdvėje. Kadangi oro uosto teritorija yra išsidėsčiusi per dviejų savivaldybių (Kauno ir Jonavos) rajonų teritorijas dvigubu iššūkiu tapo ir plano sprendinių suderinimas dviejose administracijose bei bendruomenėse.

Siekiant bendro tikslo parengti kokybišką ir veiksnų detalųjį planą, kuris padėtų maksimaliai išnaudoti Kauno oro uosto potencialą ir teritoriją, projekto valdymas rėmėsi ne tik plano rengėjų ir partnerių kompetencija. Visi strateginiai ir taktiniai sprendimai projekte buvo priimami po išsamių konsultacijų su VĮ „Kauno aerouostas“, VĮ „Oro navigacija“, Civilinės aviacijos administracija prie LR Susisiekimo ministerijos, tai leido įgyvendinti visus detaliajam planui iškeltus tikslus, užtikrinant maksimalų saugumą oro uoste, ekonominį potencialą bet tuo pačiu tenkinant visus LR ir tarptautinius teisės aktus bei nesukeliant visuomenės nepasitenkinimo.

TAEM GROUP pastangas projekte puikiai atspindi Jono Gursko, laikinai einančio Kauno oro uosto generalinio direktoriaus pareigas, mūsų darbo įvertinimas: „Iš tikrųjų mes esame labai patenkinti! Jautėm, kad su rengėjais siekėm to pačio tikslo ir tas tikslas buvo pasiektas, sėkmę garantavo abipusis supratimas ir rengėjų kompetencija”.