Statinio techninis projektas

Statinio projekto pirmasis ir pagrindinis etapas, nustatantis projektuojamo statinio esminius funkcinius (paskirties), architektūros (estetinius), technologijos, techninius, ekonominius ir kokybės reikalavimus, bei kitus jo rodiklius ir charakteristikas.