BIM

BIM (angl. Building Information Modeling, arba Statinio informacinis modeliavimas) – tai revoliucinis pastato ar infrastruktūros objekto skaitmeninio projektavimo procesas, kurio metu kuriama ir valdoma visa statinio informacija visais jo gyvavimo etapais, nuo pirminės projekto koncepcijos iki jo nugriovimo.

Į BIM modelį įeina skaitmeninis statinio modelis, erdvinis jo sąryšis su aplinka, geografinė informacija, visi pastato architektūrinių, konstrukcinių ir inžinerinių sistemų sprendimai, elementų bei medžiagų kiekiai ir jų kokybiniai parametrai, tame tarpe energetiniai rodikliai.

BIM apima ne tik 2D (dvimatis projektavimas, projekciniai brėžiniai), bet ir 3D (trimatis projektavimas, modelis), 4D (modelio atvaizdavimas laike), 5D (modelio kiekybinės išraiškos modeliavimams, dažniausiai išlaidos), nD (objekto gyvavimo ciklas, statinio valdymas ir priežiūra) dimensijas. T.y. BIM technologijos leidžia virtualiai laike statyti 3D modelį, jį analizuoti įvairiais pjūviais (konstrukcinė, energetinė, apšvietimo analizė ir kt.) bei gautus duomenis panaudoti statybos darbams organizuoti (3D + statybos darbų grafikas = 4D) ir statybai reikalingoms išlaidoms apskaičiuoti (5D).

Mes statinių modeliavimui ir projektų parengimui naudojame pažangią programinę įrangą, t.y. programinės įrangos paketus Autodesk Building Design Suite Premium (AutoCAD, AutoCAD Architecture, AutoCAD MEP, AutoCAD Structurl Detailing, Autodesk Showcase, Autodesk Revit, Autodesk 3ds Max Design, Autodesk Navisworks Simulate, Autodesk Raster Design, Autodesk ReCAP) ir Autodesk Building Design Suite Ultimate (AutoCAD, AutoCAD Architecture, AutoCAD MEP, AutoCAD Structurl Detailing, Autodesk Showcase, Autodesk Revit, Autodesk 3ds Max Design, Autodesk Navisworks Manager, Autodesk Inventor, Autodesk InfraWorks, Autodesk Robot Structural Analysis Profesional).

Šios programinės įrangos pagalba galime lengviau įgyvendinti sudėtingesnius architektūros sprendinius, kompleksiškus ir sudėtingus statinius sumodeliuoti/suprojektuoti ženkliai sparčiau ir tiksliau.

BIM projektavimo sistema taip pat įgalina atlikti išsamias energetines, statybos kainos ir pan. analizes projektavimo metu, tokiu būdu parenkant tinkamiausius sprendinius statybos tikslams įgyvendinti.