Architektūrinės – inžinerinės konsultacijos

Įvairios konsultacinės paslaugos, reikalingos statinio kūrimo, statybos, eksploatacijos etapuose: galimybių studijos, investicijų planai ir investicijų projektai, statinio statybos pagrindimas, statinio energijos vartojimo auditas, pastatų energinio naudingumo sertifikavimas, statinio techninės būklės įvertinimas.