Naujo jūrų uosto Kataro Valstybėje viešinimo pavyzdys

Naujo jūrų uosto Kataro Valstybėje viešinimo pavyzdžiu galėtu sekti visi unikalių ir sudėtingų infrastruktūrinių projektų valdytojai. Net ir technologiniuose procesuose neįgudęs suinteresuotas asmuo koncepcijos ir planavimo stadijoje pilnai įsivaizduoja, kaip vyks sudėtingas projektas. Tai yra puiki priemonė sušvelninti dažnai dėl informacijos stokos kylantį visuomenės pasipriešinimą visuotinai svarbiems projektams.

Manome, kad sudėtinguose ir svarbiuose projektuose tai galėtų tapti viena pagrindinių priemonių informuoti visas projekto eiga besidominčias šalis, kurios gali daryti tiesioginę įtaką projekto sėkmei ar net baigčiai.