Paslaugos

TAEM Urbanistai

Darnios plėtros konsultacijos, mokymai

shutterstock_133083470

TAEM patirtis apima specifinių judumo valdymo schemų tipų plėtojimą ir įgyvendinimą, praktinę patirtį dirbant kartu ir suprantant visuomenės, privataus ir nevyriausybinio sektoriaus organizacijų poreikius.

Daugiau

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas

shutterstock_110259485

Procesas, kurio metu nustatomos, apibūdinamos ir įvertinamos galimos reikšmingos planų ir programų įgyvendinimo pasekmės aplinkai, konsultuojamasi su valstybės ir savivaldybių institucijomis, visuomene.

Daugiau

Poveikio aplinkai vertinimas

shutterstock_74212243

Procesas, kurio metu: nustatoma, ar planuojama ūkinė veikla (įvertinus jos pobūdį ir poveikį aplinkai) leistina pasirinktoje vietoje; nustatomas, apibūdinamas ir įvertinamas planuojamos ūkinės veiklos galimas poveikis aplinkai.

Daugiau

Darnaus judumo mieste planas

3. Freiburg-281

Strateginio – teritorinio planavimo dokumentas, rengiamas esamos planavimo praktikos pagrindu, vadovaujantis integracijos, dalyvavimo ir vertinimo principais.

Daugiau

Detalusis planas

shutterstock_106518770

Teritorijų planavimo dokumentas, kuriame suplanuojama gyvenamųjų namų, visuomeninės paskirties, rekreacinių ir bendro naudojimo, pramonės ir sandėliavimo, komercinių ir prekybos, inžinerinių tinklų, susisiekimo komunikacijų ir kitų objektų statyba.

Daugiau

Specialusis planas

shutterstock_121466845

Teritorijų planavimo dokumentai, kuriuose nustatomos tam tikroms veikloms – pramonei, gyvenamajai, inžinerijai, rekreacijai, paveldosaugai ir t.t. – planuojamų teritorijų naudojimo, tvarkymo ir (ar) apsaugos priemonės.

Daugiau

Bendrasis planas

shutterstock_152882987

Kompleksinis teritorijų planavimo dokumentas, nustatantis teritorijos erdvinę struktūrą ir naudojimo reikalavimus.

Daugiau

Kelionių planas

shutterstock_97256087

Kelionių planas: tai galimybių studija bei priemonių rinkinys, skatinantis ir remiantis darnius judėjimo įpročius tarp Jūsų darbuotojų, klientų bei kitų lankytojų.

Daugiau
TAEM Architektai

Architektūrinės – inžinerinės konsultacijos

shutterstock_131830835

Inžinerinės konsultacijos: įvairios konsultacinės paslaugos, reikalingos statinio kūrimo, statybos, eksploatacijos etapuose: galimybių studijos, investicijų planai ir investicijų projektai, statinio statybos pagrindimas, statinio energijos vartojimo

Daugiau

Statinio projekto vykdymo priežiūra

shutterstock_111839204

Statytojo (užsakovo) organizuota statinio projektuotojo atliekama statybos priežiūra, kurios tikslas – kontroliuoti, kad statinys būtų statomas pagal statinio projektą ir kad būtų įgyvendinta statinio projekte sukurta statinio architektūra.

Daugiau

Statinio darbo projektas

shutterstock_131495258

Statinio projekto antrasis etapas, techninio projekto tąsa, kuriame detalizuojami techninio projekto sprendiniai ir pagal kurį atliekami statybos darbai.

Daugiau

Statinio techninis projektas

shutterstock_53251999

Statinio projekto pirmasis ir pagrindinis etapas, nustatantis projektuojamo statinio esminius funkcinius (paskirties), architektūros (estetinius), technologijos, techninius, ekonominius ir kokybės reikalavimus, bei kitus jo rodiklius.

Daugiau

Projektiniai pasiūlymai

shutterstock_73281352

Eskizinis projektas, kurio tikslas – išreikšti projektuojamo statinio architektūros ir kitų pagrindinių sprendinių idėją.

Daugiau

BIM

1

Objekto trimatės geometrinės reprezentacijos kūrimas, naudojant specialią programinę įrangą, rezultate gaunant objekto skaitmeninį matematinį modelį.

Daugiau
TAEM Projektų valdymas

FIDIC inžinierius

shutterstock_72272419

Įgyvendina statytojo poreikius atitinkantį projektą, pasinaudojant gerąja taptautine praktika bei projekto valdymo modeliais.

Daugiau

Inžinerinės konsultacijos

shutterstock_91855280

Kliento konsultavimas išsiaiškinant poreikius ir formuojant projekto tikslus, organizuojant pirkimus, atstovavimas derybose su rangovais, konsultavimas rengiant projekto biudžetą, vertinant projekto sprendinių efektyvumą ir racionalumą.

Daugiau

Projekto administravimas

shutterstock_105891899

Užsakovo atstovavimas ir konsultavimas įgyvendinant ES finansuojamus projektus.

Daugiau

Statybos techninė priežiūra

shutterstock_79674811

Užtikrinama, kad statinys bus kokybiškas ir atitiks projektą, pamatuotą darbų mastas bus pamatuotas, o išlaidos statybai pagrįstos .

Daugiau

Statybos auditas ir patikra

shutterstock_118945009

Įvertinama projekto apimtis, statybos darbų vertės atitikimas rinkos kainoms, identifikuojamos investuotojo rizikos projekte bei pasiūlomi įrankiai joms suvaldyti.

Daugiau

Statybos projekto valdymas

shutterstock_86502160

Laiku ir už nustatytą kainą suplanuojamas ir įgyvendinamas statytojo poreikius atitinkantis projektas, pritaikant efektyviausius inovatyvius sprendinius ir metodus, taip užtikrinant ilgalaikį statinio konkurencingumą.

Daugiau