Tarptautinis projektas “ENDURANCE”

ENDURANCE – tai EK (IEE) finansuojamas projektas. Jo tikslas – padėti Europos miestams rengti ir įgyvendinti darnaus judumo mieste planus (DJMP), sudaryti palankias sąlygas bendradarbiavimui, abipusiam mokymuisi ir patirties bei praktikos dalijimuisi tarp 25 Europos šalių ir kiekvienos šalies viduje.

ENDURANCE dirbs su judumo valdymo, transporto, urbanistikos ir aplinkosaugos specialistais tiek vietiniu, tiek nacionaliniu lygmeniu. Taip bus sukurti 25 nacionaliniai bendradarbiavimo DJMP tema tinklai šalių viduje bei viską apimantis bendras Europos tinklas, pasinaudojant esama EPOMM struktūra (liet. “Europos judumo valdymo platforma”, jos koordinatorius ir atstovas Lietuvoje – TAEM URBANISTAI).

logo_final_single_1100px

 

Vienas pagrindinių ENDURANCE iššūkių – įgyvendinti ilgalaikius strateginius ES Baltosios Transporto knygos tikslus (iki 2020 m., atsakinga institucija nacionaliniu lygmeniu – LR Susisiekimo ministerija):

–       įtvirtinti DJM planavimą kaip pagrindinę miesto politiką, palaikomą vietiniu, nacionaliniu ir Europos lygiu.

–       5 % sumažinti automobilių skaičių ir tai pasiekti 80 % Europos miestų, turinčių daugiau nei 100 000 gyventojų.

TAEM Urbanistai (kaip ENDURANCE projekto koordinatorius Lietuvoje) suteiks vertingų žinių, įgūdžių ir užtikrins, kad Lietuvoje būtų pradėti rengti darnaus judumo mieste planai. Tam pasitelksime ne tik aukščiausius Europos standartus, bet ir ENDURANCE projekto dėka prieinamas aukščiausios kvalifikacijos judumo valdymo ekspertų Europoje konsultacijas.

Daugiau apie projektą skaitykite čia.

Apsilankykite oficialioje ENDURANCE projekto svetainėje.